Υπερήφανα η UK COMPANY ONLINE μόλις ολοκλήρωσε την σύσταση και την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία της ROLACS MARITIME LTD,

UK Branch πλοιοκτήτριας εταιρείας στόλου 17 πλοίων μεταφοράς φορτίων με βάσεις στην Ισπανία, Σλοβενία και τώρα στην Αγγλία – με την εταιρεία μας να εισέρχεται de facto στο τομέα του UK & International Maritime Law.