Ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας σε μια ημέρα

Η διαδικασία ίδρυσης μια εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία είναι μια πολύ εύκολη και σύντομη διαδικασία . Η συνήθης και πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (το Ελληνικό αντίστοιχο της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε) Πρόκειται για μια εταιρική δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο . Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και επαγγελματική εικόνα.

.


Σημαντική Ενημέρωση

Η διαδικασία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν τελικώς εκκινήσει) δεν επηρεάζει ούτε κατ’ ελάχιστο την ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας σας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ούτως ή άλλως, δεν υπήρξε ποτέ κάποια διαφορετική αντιμετώπιση της Βρετανικής Φορολογικής Αρχής σε πολίτες της Ε.Ε. για την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία, η διαδικασία είναι πανομοιότυπη για όλους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης και διαμονής.

Ήτοι, είτε πριν είτε τώρα, είτε μετά, οι διαδικασίες ίδρυσης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες, είτε πρόκειται για πολίτη της Μεγάλης Βρετανίας, είτε για πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας του πλανήτη, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά, της Ελλάδος.

Επαναλαμβάνουμε με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση: είτε το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει, είτε τελικώς παραμείνει στην Ε.Ε. είτε ακολουθήσει οποιοδήποτε μοντέλο συνεργασίας με την Ε.Ε (θα υπάρξει οπωσδήποτε κάποιο) αυτά τα γεγονότα ΔΕΝ αφορούν και δεν αλλάζουν τίποτε στις διαδικασίες έναρξης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας.

 


.

Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η εταιρική μορφή αγγλικής LTD ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα.

Μπορεί και ο διευθυντής (εκπρόσωπος) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ). Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυσή της πολύ ελκυστική.

.

.

..

.

.

Σε καμία περίπτωση μια Αγγλική εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί Off-Shore

.

.

.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Με τη χρήση – ίδρυση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ (ορθώς) η Ελλάδα  δεν μπορεί να αρνηθεί τιμολόγια από χώρες με πολύ σημαντική διαφορά στην φορολογία (όπως και η Βουλγαρία ή η Κύπρος) δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδα στον Έλληνα πελάτη/εταιρεία.

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Μηδέν ασφαλιστικές εισφορές

.

Μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα 20% flat rate φορολογία

Κατάργηση της τυπολατρίας του ελληνικού λογιστικού συστήματος καθώς και της γραφειοκρατίας

Μείωση του κόστους λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας Αποκτά παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ και διεθνές brand, και registered office στο Λονδίνο.

Το ελάχιστο καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής ανέρχεται στο ποσό της 1£ (Λίρας Αγγλίας). Επιπροσθέτως η χρήση των εταιρειών ΕΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

  • Παροχή πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών
  • Επενδυτικές εταιρίες 
  • Ναυτιλιακά
  • Εταιρία πληροφορικής
  • Διαφημιστική Εταιρία στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop
  • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) 

Απαλλαγή φορολογίας στην Αγγλία για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό Αγορά και κατοχή ακίνητου στην Ελλάδα στο όνομα της Αγγλικής εταιρίας (χωρίς πόθεν έσχες)

.

.

Φορολογικοί Συντελεστές

.

.

Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 19%

Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος

Μια εταιρεία με τζίρο μέχρι 83.000 Λίρες δεν υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Φ.Π.Α. (VAT) και έτσι δεν εισπράττει Φ.Π.Α από τους πελάτες της και δεν το αποδίδει στο Αγγλικό κράτος!

Αυτό σημαίνει πως τα κόστη τιμολόγησης προς τους πελάτες σας γίνονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά.

.

Υπάρχουν 100+ συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

.

Απλή και απόλυτα ηλεκτρονική φορολογική διαχείριση της εταιρείας σας, με σαφείς χρόνους και πάρα πολλές ευκολίες που κάνουν το Ελληνικό Φορολογικό σύστημα (δυστυχώς) να μοιάζει επινόηση της Λίθινης Εποχής.

Στην UK COMPANY ONLINE μετά από πολλά έτη εμπειρίας, μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια του Αγγλικού φορολογικού συστήματος και έτσι μπορούμε να σας απαλλάξουμε από πολλούς πονοκεφάλους, βοηθώντας σας ουσιαστικά σε κάθε βήμα, από την έναρξη μέχρι… πάντα, απαντώντας σε όλες σας τις απορίες.

Όντας εταιρεία με έδρα την Αγγλία και με πελατολόγιο από Ευρώπη, Ασία και Αμερική, διαθέτουμε συνεργασίες με Αγγλικά λογιστικά γραφεία τα οποία έχουν δεκαετίες εμπειρίας στην λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των εταιρειών.

.

.


Με βαθιά γνώση του Αγγλικού Φορολογικού Συστήματος και διαρκή ενημέρωση,παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με διαφάνεια, σοβαρότητα και απόλυτη αξιοπιστία, ενώ ειδικευόμαστε μόνον στο Βρετανικό Εταιρικό Δίκαιο, την ίδρυση και λειτουργία Αγγλικών εταιρειών.

 

Τελικό κόστος όλων των υπηρεσιών ίδρυσης:

|  Σύνταξη, Επικύρωση & Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών

|  Παράβολα στο Αγγλικό κράτος 

Έλεγχος και επιβεβαίωση της εταιρικής επωνυμίας

| Καταχώρηση του γραφείου σας – έδρα της εταιρείας στο Λονδίνο

Παράδοση των πιστοποιητικών έναρξης της εταιρείας σας 

 

Αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε όλα τα Αγγλικά Τραπεζικά ιδρύματα & Άμεσες λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωμών 48 ώρες από την ίδρυση της εταιρείας σας .

.

600 € 

.

.

.

* Η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά όλα τα νομικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύσταση εταιρειών όπως και την δεοντολογία του ΟΟΣΑ.

** Δεν υπάρχουν κρυφές ή μελλοντικές χρεώσεις που δεν αναφέρονται. Ο όρος “τελικό κόστος” συμπεριλαμβάνει όντως όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την σύσταση εταιρείας στην Αγγλία.

Εμπιστευτείτε την UK COMPANY ONLINE για την ίδρυση και την λειτουργία της εταιρείας σας στην Αγγλία

Σας διαβεβαιούμε πως θα μας προτείνετε ανεπιφύλακτα

NEWS

Νομικά & Φορολογικά Νέα

Get in Touch

London:

2 Woodberry Grove, London, N12 0DR United Kingdom

Thessaloniki:

Efterpis 49, 56224 Thessaloniki | Greece

Give a ring

+44 7762 998069

Contact form

Scroll Up