INFO

Ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας σε μια ημέρα

Η διαδικασία ίδρυσης μια εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία είναι μια πολύ εύκολη και σύντομη διαδικασία . Η συνήθης και πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (το Ελληνικό αντίστοιχο της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε).

Πρόκειται για μια εταιρική δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο .

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και επαγγελματική εικόνα.

Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η εταιρική μορφή αγγλικής LTD ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα.

Μπορεί και ο διευθυντής (εκπρόσωπος) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυσή της εξαιρετικά ελκυστική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

H Εμπορική Συμφωνία που κατέληξε τελικώς μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου & Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει (όπως είχαμε προβλέψει από το 2016) Μηδενικούς Δασμούς σε προϊόντα από και προς Ηνωμένου Βασιλείου – Ε.Ε. ενώ συνεχίζονται απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών από και πρός των δύο συμβαλλομένων μερών, του Ηνωμένου Βασιλείου & της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

.

Ήτοι, είτε πριν είτε τώρα, είτε μετά το brexit οι διαδικασίες ίδρυσης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες, είτε πρόκειται για πολίτη της Μεγάλης Βρετανίας, είτε για πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας του πλανήτη, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά, της Ελλάδος.

.

Επαναλαμβάνουμε με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση: H αποχώρηση του  Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.,  ΔΕΝ αφορά, δεν επηρεάζει και δεν αλλάζει τίποτε στις διαδικασίες έναρξης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας.

.

Πλεονεκτήματα Χώρας

Με τη χρήση – ίδρυση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

.

.

Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ (ορθώς) η Ελλάδα δεν μπορεί να αρνηθεί τιμολόγια από χώρες με πολύ σημαντική διαφορά στην φορολογία (όπως και η Βουλγαρία ή η Κύπρος) δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδα στον Έλληνα πελάτη/εταιρεία.

.

.| Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 | Μηδέν ασφαλιστικές εισφορές

.

.

 

Μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα 19% flat rate φορολογία

Κατάργηση της τυπολατρίας του ελληνικού λογιστικού συστήματος καθώς και της γραφειοκρατίας

Μείωση του κόστους λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας.

.

.

Αποκτά παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ και διεθνές brand, με registered office (έδρα) στο Λονδίνο.

.

.

Το ελάχιστο καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής ανέρχεται στο ποσό της 1£ (Λίρας Αγγλίας).

.

.

Επιπροσθέτως η χρήση των εταιρειών ΕΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:

.

.

-Παροχή πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών
-Επενδυτικές εταιρίες
-Ναυτιλιακά
-Εταιρείες πληροφορικής
-Διαφημιστική Εταιρία στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών
-Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων
-Ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop
-Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies)

 

.

Φορολογικοί Συντελεστές

.

.

Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 19% 

Δεν υφίσταται φορολογία μερίσματος

.

.

Και εξαιρετικά σημαντικό: μια εταιρεία με τζίρο μέχρι 85.000 Λίρες ανά έτος δεν υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Φ.Π.Α. (VAT) και έτσι δεν εισπράττει Φ.Π.Α από τους πελάτες της και δεν το αποδίδει στο Αγγλικό κράτος!

Αυτό σημαίνει πως τα κόστη τιμολόγησης προς τους πελάτες σας γίνονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά.

.

.

Υπάρχουν 100+ συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ελλάδας

.

.

Απλή και απόλυτα ηλεκτρονική φορολογική διαχείριση της εταιρείας σας, με σαφείς χρόνους και πάρα πολλές ευκολίες που κάνουν το Ελληνικό Φορολογικό σύστημα (δυστυχώς) να μοιάζει επινόηση της Λίθινης Εποχής.

Στην UK COMPANY ONLINE μετά από πολλά έτη εμπειρίας, μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια του Αγγλικού φορολογικού συστήματος και έτσι μπορούμε να σας απαλλάξουμε από πολλούς πονοκεφάλους, βοηθώντας σας ουσιαστικά σε κάθε βήμα, από την έναρξη μέχρι… πάντα, απαντώντας σε όλες σας τις απορίες.

Όντας εταιρεία με έδρα την Αγγλία και με πελατολόγιο από Ευρώπη, Ασία και Αμερική, διαθέτουμε συνεργασίες με Αγγλικά λογιστικά γραφεία τα οποία έχουν δεκαετίες εμπειρίας στην λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των εταιρειών.

.

.Με βαθιά γνώση του Αγγλικού Φορολογικού Συστήματος και διαρκή ενημέρωση,παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με διαφάνεια, σοβαρότητα και απόλυτη αξιοπιστία, ενώ ειδικευόμαστε μόνον στο Βρετανικό Εταιρικό Δίκαιο, την ίδρυση και λειτουργία Αγγλικών εταιρειών.

.

.

Οι υπηρεσίες μας:

.

.

| Σύνταξη, Επικύρωση & Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών

| Παράβολα στο Αγγλικό κράτος

| Έλεγχος και επιβεβαίωση της εταιρικής επωνυμίας

| Καταχώρηση του γραφείου σας – έδρα της εταιρείας στο Λονδίνο

| Παράδοση των πιστοποιητικών έναρξης της εταιρείας σας

| Παροχή δωρεάν προγράμματος έκδοσης τιμολογίων, πελατολογίου & bookkeeping (έσοδα-έξοδα) & εκπαίδευση στην πολύ εύκολη χρήση του. 

|  Παροχή συμβουλών, απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα χωρίς περιορισμό χρονικό ή άλλο.

| Συνεργασία με κορυφαία λογιστικά γραφεία στο Λονδίνο – ταυτόχρονα με προνομιακά κόστη για εσάς λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας μας

| Monitoring-Παρακαλούθηση των υποχρεώσεων της εταιρείας σας, έγκαιρη ενημέρωση και συμβουλές.

 

Αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε όλα τα Αγγλικά Τραπεζικά ιδρύματα & Άμεσες λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωμών 48 ώρες από την ίδρυση της εταιρείας σας.

Τελικό κόστος όλων των υπηρεσιών:

600,00 €

Mέχρι του ετήσιου τζίρου των 85.000 λιρών ΔΕΝ υφίσταται κόστος μηνιαίας παρακολούθησης ενώ όλη η υποστήριξη μας που αφορά την εταιρεία σας πραγματοποιείται από εμάς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

* Η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά όλα τα νομικά πρότυπα και τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύσταση εταιρειών όπως και την δεοντολογία του ΟΟΣΑ.

** Δεν υπάρχουν κρυφές ή μελλοντικές χρεώσεις που δεν αναφέρονται. Ο όρος “τελικό κόστος” συμπεριλαμβάνει όντως όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την σύσταση εταιρείας στην Αγγλία.

Συμπληρώστε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας!

Εμπιστευτείτε την UK COMPANY ONLINE για την ίδρυση και την λειτουργία της εταιρείας σας στην Αγγλία

Σας διαβεβαιούμε πως θα μας προτείνετε ανεπιφύλακτα