Όσοι εμπορεύεστε στο e-bay UK (κυρίως με την διαδικασία του dropshipping) θα έχετε λάβει ήδη επαναλαμβανόμενες ενημερώσεις σχετικά με την απαίτηση του e-bay να υπάρχει νομικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, εταιρεία) για την δραστηριότητά σας.

 

Γιατί συμβαίνει αυτό;

 

Καταρχήν, εάν οι ετήσιες πωλήσεις κάποιου υπερβαίνουν σε τζίρο τις 10.000 €, θα πρέπει κατά τον νόμο να ιδρύσει επιχείρηση.

Τον Μάϊο του 2015, η e-bay UK, διαχωρίστηκε νομικά/εταιρικά από το Paypal και μετέφερε την έδρα της από το Λουξεμβούργο στην Αγγλία.

Το αποτέλεσμα αυτής της εταιρικής αναδιάρθρωσης είναι τα e-mail που λαμβάνετε!

Από τον Μάϊο του 2017, η e-bay UK υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του HMRC,  ήτοι της Αγγλικής εφορίας:

Άμεση ίδρυση εταιρείας, και σε περίπτωση που ο τζίρος σας υπερβαίνει τις 83.000 λίρες το έτος στο e-bay, υποχρεωτική ένταξη σε καθεστώς VAT (ΦΠΑ), που θα πρέπει να χρεώνετε στους πελάτες σας και να αποδίδετε κατόπιν στο Αγγλικό κράτος.

 

Τι πρέπει να κάνετε

Να προβείτε άμεσα σε έναρξη εταιρείας και να τους παρέχετε τα στοιχεία που ζητούν.

Πρέπει να κινηθείτε γρήγορα, ειδάλλως κινδυνεύετε από το να μπλοκαριστεί ο λογαριασμός σας στο e-bay.

 

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Να αγνοήσετε τα μηνύματα που σας στέλνει το e-bay.

Εκτός από τον κίνδυνο να μπλοκαριστεί ο λογαριασμός σας, υπάρχει και ο κίνδυνος να υποστείτε έλεγχο από το HMRC μέχρι βάθους 6 ετών των δραστηριοτήτων σας στο e-bay, και να κινηθεί νομικά εναντίων σας η Αγγλική εφορία.

*Σύμφωνα με το Finance Act 2006, νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, το ebay UK, το Paypal και όλες οι ανάλογες υπηρεσίες υποχρεώνται να μοιράζονται όλα τα στοιχεία των συναλλαγών με το HMRC (Αγγλική εφορία).

 

Κινηθείτε γρήγορα λοιπόν και ιδανικά ιδρύστε εταιρεία στην Αγγλία για να διασφαλίσετε τις δραστηριότητες αλλά και την νομιμότητα στο e-bay UK