ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ