ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία  ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων  της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Βρετανικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται  μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων
Η παράδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου γίνεται είτε αυτομάτως -με διαδικασία download-  είτε με αποστολή του αρχείου σε μορφή PDF (εντός 24 ωρών στο e-mail που έχετε δηλώσει κατά την αγορά σας) μετά τη ομαλή πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Paypal.

Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων
Μετά την πληρωμή του αρχείου του ηλεκτρονικού βιβλίου δεν γίνεται δεκτή καμία ακύρωση της παραγγελίας βιβλίου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η λήψη του αρχείου του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι προβληματική,  η UK COMPANY ONLINE έχει την υποχρέωση να σας αποστείλει εκ νέου το αρχείο.