Πρόσφατα σχόλια

  Αρχείο

  Kατηγορίες

  • Welcome on
   UK COMPANY ONLINE

   Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο


   outstream down arrow

    

  1
  /
  3
  /

  Ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας σε μια ημέρα

  Η διαδικασία ίδρυσης μια εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία είναι μια πολύ εύκολη και σύντομη διαδικασία . Η συνήθης και πιο διαδεδομένη μορφή εταιρείας είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited (το Ελληνικό αντίστοιχο της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε)

  Πρόκειται για μια εταιρική δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες σε αυτή να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες όχι μόνο εντός της χώρας ίδρυσης αλλά και με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο . Αυτό είναι και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα όσων επιθυμούν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Αγγλία – Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η νέα εταιρεία θα έχει αξιοπιστία , διεθνές προφίλ και επαγγελματική εικόνα.

  Αποκτήστε παγκόσμιο γόητρο και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με μια εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο  Σημαντική Ενημέρωση

  Η διαδικασία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εάν τελικώς εκκινήσει) δεν επηρεάζει ούτε κατ’ ελάχιστο την ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Ούτως ή άλλως, δεν υπήρξε ποτέ κάποια διαφορετική αντιμετώπιση της Βρετανικής Φορολογικής Αρχής σε πολίτες της Ε.Ε. για την ίδρυση εταιρείας στην Αγγλία, η διαδικασία είναι πανομοιότυπη για όλους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης και διαμονής.

  Ήτοι, είτε πριν είτε τώρα, είτε μετά, οι διαδικασίες ίδρυσης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι ίδιες, είτε πρόκειται για πολίτη της Μεγάλης Βρετανίας, είτε για πολίτη οποιασδήποτε άλλης χώρας του πλανήτη, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά, της Ελλάδος.

  Επαναλαμβάνουμε με την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση: είτε το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει, είτε τελικώς παραμείνει στην Ε.Ε.  είτε ακολουθήσει οποιοδήποτε μοντέλο συνεργασίας με την Ε.Ε  (θα υπάρξει οπωσδήποτε κάποιο) αυτά τα γεγονότα ΔΕΝ αφορούν και δεν αλλάζουν τίποτε στις διαδικασίες έναρξης & λειτουργίας μιας Αγγλικής Εταιρείας.


  ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΩ

   

  uk-company-guide-e-book-small

  Με σύντομο και απλό τρόπο, στα Ελληνικά, εξηγούνται όλες σας οι απορίες σχετικά με την νομοθεσία, την λειτουργία και τις υποχρεώσεις μιας Αγγλικής Εταιρείας.

  Η εταιρική μορφή αγγλικής LTD ιδρύεται τουλάχιστον από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εθνικότητας ή χώρας δικαιοδοσίας αντίστοιχα. Μπορεί και ο διευθυντής (εκπρόσωπος) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος (μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

  Το βρετανικό φορολογικό δίκαιο ως προς το συγκεκριμένο τύπο εταιρείας παρέχει πληθώρα ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων , γεγονός που καθιστά την ίδρυση της πολύ ελκυστική.

  Σε καμία περίπτωση μια Αγγλική εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί Off-Shore

  Με τη χρήση – ίδρυση εταιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ο επιχειρηματίας έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:
  Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) αναγνωρίζονται κανονικά σε όλες τις χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ (ορθώς) η Ελλάδα ενώ δεν μπορεί να αρνηθεί τιμολόγια από χώρες με πολύ σημαντική διαφορά στην φορολογία (όπως και η Βουλγαρία ή η Κύπρος) σε πολλές περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται  ως έξοδα στον Έλληνα πελάτη/εταιρεία.

  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

  • Μηδέν ασφαλιστικές εισφορές

  • Μειώνει τον επιχειρηματικό του κίνδυνο ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα

  • 20% flat rate φορολογία

  • Κατάργηση της τυπολατρίας του ελληνικού λογιστικού συστήματος καθώς και της γραφειοκρατίας

  • Μείωση του κόστους λογιστικής παρακολούθησης της εταιρείας

  • Αποκτά παγκόσμιο επιχειρηματικό προφίλ και διεθνές brand, και registered office στο Λονδίνο

  • Το ελάχιστο καταβλητέο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής ανέρχεται στο ποσό της 1£ (Λίρας Αγγλίας).

  Επιπροσθέτως η χρήση των εταιρειών ΕΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα τις κάνει ιδανικές για:
  Παροχή πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών

  • Επενδυτικές εταιρίες – Ναυτιλιακά

  • Εταιρία πληροφορικής- Διαφημιστική Εταιρία στον τομέα των παρεχόμενων υπηρεσιών

  • Ιδιοκτησία και εκμετάλλευση πνευματικών δικαιωμάτων / εμπορικών σημάτων

  • Ηλεκτρονικά καταστήματα – eshop

  • Εταιρίες Συμμετοχών (Holding Companies) – Απαλλαγή φορολογίας στην Αγγλία για εισπραττόμενα μερίσματα από το εξωτερικό

  Φορολογικοί Συντελεστές

  • Η φορολογία των εταιρικών κερδών είναι 20%

  • Δεν υπάρχει φορολογία μερίσματος

  Επίσης μια  εταιρεία με τζίρο μέχρι 83.000 Λίρες δεν υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Φ.Π.Α. (VAT) και έτσι δεν χρειάζεται να εισπράττει Φ.Π.Α από τους πελάτες της και δεν το αποδίδει στο Αγγλικό κράτος.  Αυτό σημαίνει πως τα κόστη τιμολόγησης προς τους πελάτες σας γίνονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά.

  Υπάρχουν 100+ συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας υπογεγραμμένες μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χώρων,συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας

  Απλή και απόλυτα ηλεκτρονική φορολογική διαχείριση της εταιρείας σας, με σαφείς χρόνους και πάρα πολλές ευκολίες που κάνουν το Ελληνικό Φορολογικό σύστημα (δυστυχώς) να μοιάζει επινόηση της Λίθινης Εποχής.

  Στην UK Company Online μετά από έτη μελέτης, μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια του Αγγλικού φορολογικού συστήματος και έτσι μπορούμε να σας απαλλάξουμε από πολλούς πονοκεφάλους, βοηθώντας σας ουσιαστικά σε κάθε βήμα, από την έναρξη μέχρι… πάντα, απαντώντας σε όλες σας τις απορίες.

  Όντας εταιρεία με έδρα την Αγγλία και με πελατολόγιο από Ευρώπη, Ασία και Αμερική, διαθέτουμε συνεργασίες με Αγγλικά λογιστικά γραφεία τα οποία έχουν δεκαετίες εμπειρίας στην λογιστική παρακολούθηση όλων των τύπων των εταιρειών.

  Τι παρέχουμε:

  1: Σύνταξη, Επικύρωση & Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών

  2: Παράβολα στο Αγγλικό κράτος

  3: Ελεγχος και επιβεβαίωση της εταιρικής επωνυμίας

  4: Καταχώρηση του γραφείου σας στο Λονδίνο

  5: Παράδοση των πιστοποιητικών έναρξης της εταιρείας σας

  6: Αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε όλα τα Αγγλικά Τραπεζικά ιδρύματα & Άμεσες λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωμών 48 ώρες από την ίδρυση της εταιρείας σας

  *Διαρκής, δωρεάν  υποστήριξη & συμβουλές σε όλη την διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας σας

  Τελικό κόστος όλων των υπηρεσιών:

  600 €

  GET YOUR

  UNITED KINGDOM COMPANY

  επικοινωνία

  Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας σας με τις όποιες απορίες σας και θα σας απαντήσουμε την ίδια ημέρα!

  Ονοματεπώνυμο

  e-mail

  Τηλέφωνο

  Σχόλια-Απορίες


  idrysi-etareias-stin-agglia-ukcompany-online

  Με βαθιά γνώση του Αγγλικού Φορολογικού Συστήματος και διαρκή ενημέρωση,παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με διαφάνεια, σοβαρότητα και απόλυτη αξιοπιστία, ενώ ειδικευόμαστε μόνον στο Βρετανικό Εταιρικό Δίκαιο, την ίδρυση και λειτουργία Αγγλικών εταιρειών.

  Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία, θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας: Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή απλώς στείλτε μας e-mail στο uk@ukcompany.online και θα σας απαντήσουμε εντός της ίδιας ημέρας!

  Επικοινωνία

  2 Woodberry Grove | London, N12 0DR – UNITED KINGDOM

  Hellenic Delegation:

  Ευτέρπης 49, 56224 Θεσσαλονίκη

  t: 0044 7762 9980 69 (24 ώρες, χωρίς χρέωση διεθνούς κλήσης)  e: uk@ukcompany.online